Tomasz Grzybowski

radca prawny, partner

Prawnik z 13 letnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorców. Ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego, prawa ochrony danych osobowych, oraz prawa podatkowego. Członek Legal Affers Committee przy grupie Federation of European Direct and Interactive Marketing (FEDMA).
Doradza producentom oraz startupom, zwłaszcza w innowacyjnych projektach biznesowych opartych na nowych technologiach. Od wielu lat zapewnia bezpieczeństwo prawne i podatkowe polskich i międzynarodowych projektów. Pełnomocnik zarządów przy procesach audytowych i zarządczych.
Prezes Zarządu firmy specjalizującej się w świadczeniu usług w obszarze inspektora ochrony danych na gruncie regulacji RODO. Aktywny uczestnik konferencji i paneli szkoleniowych. Prowadzi zajęcia dotyczące prawnych aspektów call center na Uniwersytecie Warszawskim.

Bartosz Pilc

radca prawny, partner

Od 8 lat współpracuje z największymi markami branży e-commerce, FMCG, retail oraz usług finansowych. Wspiera i nadzoruje procesy zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Specjalista w zakresie regulacji dotyczących umów, e-commerce, ochrony danych osobowych, relacji z konsumentami, własności intelektualnej, a także prawa podatkowego.
Corocznie pracuje przy setkach projektów i tworzy rozwiązania zabezpieczające działania marketingowe: akcje promocyjne, loterie, konkursy i programy lojalnościowe, gdzie spotykają się interesy wielu uczestników rynku (organizatorów i uczestników akcji, producentów, sprzedawców, podwykonawców, administracji skarbowej i UOKiK).

Rafał Kwaśnik

radca prawny

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez Chicago Kent-College of Law. Specjalizuje się w sprawach związanych z prawem handlowym, kontraktowym oraz korporacyjnym. Wśród jego zainteresowań zawodowych znajdują się również zagadnienia z dziedzin prawa nowych technologii, ochrony własności intelektualnej oraz e-commerce.

Maria Socha

aplikant radcowski

Jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem i menedżerem działu Prawa Marketingu w CORE Law Grzybowski & Pilc Radcy Prawni sp. p. W swojej codziennej pracy wspiera przedsiębiorców i agencje marketingowe. Pomaga przygotowywać i nadzoruje od strony prawnej przebieg lokalnych i ogólnopolskich kampanii marketingowych na każdym szczeblu organizacji, które wymagają szerokiej wiedzy z zakresu prawa umów, prawa gospodarczego, prawa konsumentów, prawa autorskiego, czy też prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych.

Kamila Maciejewska

prawnik

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Zawodowo związana z CORE Law Grzybowski & Pilc Radcy Prawni sp. p., uczestniczy w projektach obejmujących prawidłowe wdrożenie regulacji z obszaru ochrony danych osobowych. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego, jak również nadzoruje przebieg projektów, jako Menedżer Działu RODO w Sektorze Publicznym, czynnie uczestnicząc w audytach i szkoleniach.

Joanna Wojtysiak-Tierling

aplikant radcowski

Prawnik w w Kancelarii CORE Law Grzybowski & Pilc Radcy Prawni Sp. p. Aplikantka III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.
Ma bogate doświadczenie zarówno w obsłudze dużych podmiotów, jak i osób fizycznych. Jej zainteresowania koncentrują się wokół prawa marketingu, ochrony danych osobowych, e-commerce oraz procesu cywilnego.

Marta Mojsiej

prawnik

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stosunków międzynarodowych w Collegium Civitas w Warszawie, Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim oraz słuchaczka Podyplomowego Studium Prawa Nowoczesnych Technologii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom w kompleksowym dostosowywaniu ich działalności do wymogów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Doświadczona audytorka, szkoleniowiec oraz autorka artykułów z zakresu ochrony danych osobowych. Pracowała również w działach prawnych międzynarodowych korporacji z sektora finansowego, transportowego i budowlanego oraz w kancelariach prawnych.

Izabela Grzybowska

finansista

Dyrektor Operacyjny Grupy CORE, na którą składają się kancelaria radcowska, firma consultingowa oraz firma szkoleniowa. Matematyk i finansista. Absolwentka Wydziału Matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej. Specjalizuje się w zakresie rachunkowości zarządczej. Przygotowuje i dostarcza niezbędne raporty do podejmowania strategicznych decyzji przez zarządy, utrzymanie płynności finansowej, a także wspiera zarządy przy podejmowaniu decyzji HR-owych, marketingowych oraz rozwojowych.