Wzór dokumentu - ocena skutków dla ochrony danych w kontekście badania temperatury ciała oraz zbierania informacji o stanie zdrowia osób wchodzących na teren firmy
Wybierz format