Wzór porozumienia w sprawie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę oraz z zakładowego prawa pracy w związku z epidemią SARS-CoV-2
Wybierz format