Wzór upoważnienia do przeprowadzenia badania temperatury i zbierania oświadczeń o stanie zdrowia osób wchodzących na teren firmy oraz zobowiązanie do zachowania poufności
Wybierz format