Wzór wniosku o skierowanie sprawy do rozpatrzenia w trybie uproszczonym
Wybierz format