Wzór zarządzenia w sprawie obowiązkowego mierzenia temperatury i wypełniania oświadczenia o stanie zdrowia przy wejściu na teren firmy
Wybierz format